HotLine: 0933 253 386

Email: dulichbocatvang@gmail.com

CamPuChia

CamPuChia

Bokor - Sihanouck Ville - Phnom penh
4 ngày 3 đêm
Bokor - Sihanouck Ville - Phnom penh
Phương tiện: icon 

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Ngày đi: Thứ 5 hàng tuần

3.950.000 đ
CAMPUCHIA – QUẦN THỂ ANGKOR WAT HUYỀN BÍ
4 NGÀY 3 ĐÊM
CAMPUCHIA – QUẦN THỂ ANGKOR WAT HUYỀN BÍ
Phương tiện: icon icon 

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Ngày đi: 03/07/2018

4.720.000 đ
CAO NGUYÊN - ĐẢO CAM
04 ngày 03 đêm

Giá:

3.950.000 VNĐ

CAO NGUYÊN - ĐẢO CAM
Phương tiện: icon 

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày đi: 8/5; 5/6; 12/6; 26/6

3.950.000 đ
CAMPUCHIA - SIEMREAP – PHNOMPENH
04 ngày 03 đêm
CAMPUCHIA - SIEMREAP – PHNOMPENH
Phương tiện: icon 

Thời gian: 04 ngày 03 đêm

Ngày đi: thứ 5 hàng tuần

3.850.000 đ