HotLine: 0933 253 386

Email: dulichbocatvang@gmail.com

Trung Quốc

Trung Quốc

Du Lịch Trung Quốc - Hong Kong - Thẩm Quyến - Quảng Châu
5 ngày 4 đêm
Du Lịch Trung Quốc - Hong Kong - Thẩm Quyến - Quảng Châu
Phương tiện: icon 

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Ngày đi: 10,31/10; 7,14,24,28/11; 12,26/12/2018; 2,12,16/1; 13,20,27/2/2019

13.990.000 đ
Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
4 ngày 3 đêm
Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
Phương tiện: icon 

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Ngày đi: 2 9 16 23/8; 2 9 16 23 30/9

12.990.000 đ
Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh (1 chặng tàu cao tốc)
6 ngày 5 đêm
Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh (1 chặng tàu cao tốc)
Phương tiện: icon 

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Ngày đi: 22/8; 5,19/9

15.499.000 đ
Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành
3 NGÀY 3 ĐÊM
Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành
Phương tiện: icon 

Thời gian: 3 NGÀY 3 ĐÊM

Ngày đi: 22/7; 5,19/8; 12,26/9

9.499.000 đ
Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn
4 NGÀY 3 ĐÊM
Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn
Phương tiện: icon 

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Ngày đi: 6,20,27/09; 4,18,25/10; 1,15,22,29/11

13.499.000 đ
14.499.000 đ
Trương Gia Giới - Thành Cổ Phượng Hoàng
5 NGÀY 4 ĐÊM
Trương Gia Giới - Thành Cổ Phượng Hoàng
Phương tiện: icon 

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Ngày đi: 8,15,29/7; 12,19,26/8; 9,16,23,30/9

14.990.000 đ
Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Hồ Bảo Phong
4 NGÀY 3 ĐÊM
Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Hồ Bảo Phong
Phương tiện: icon 

Thời gian: 4 NGÀY 3 ĐÊM

Ngày đi: 5,12,19,26/7; 16,23/8; 9,16,23,30/9

13.990.000 đ
Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu
7 NGÀY 6 ĐÊM
Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu
Phương tiện: icon 

Thời gian: 7 NGÀY 6 ĐÊM

Ngày đi: 5,19/09; 10,24,31/10

15.999.000 đ
Du lịch Trung Quốc 6 ngày 5 đêm dịp hè 2018 giá tốt từ Sài Gòn
6N5Đ
Du lịch Trung Quốc 6 ngày 5 đêm dịp hè 2018 giá tốt từ Sài Gòn
Phương tiện: icon icon 

Thời gian: 6N5Đ

Ngày đi: 5,19/09; 10,24/10

15.599.000 đ
16.999.999 đ
TOUR TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
6 ngày 5 đêm
TOUR TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
Phương tiện: icon 

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Ngày đi: 2,9,16,23/09; 7,14,21,28/10; 4,11,18,25/11

17.400.000 đ
HÔNG KONG – THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU
5 NGÀY 4 ĐÊM
HÔNG KONG – THẨM QUYẾN – QUẢNG CHÂU
Phương tiện: icon icon 

Thời gian: 5 NGÀY 4 ĐÊM

Ngày đi: 31/08; 4/09

11.790.000 đ
TOUR BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
5 ngày 4 đêm
TOUR BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Phương tiện: icon icon 

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Ngày đi: 12,26/09; 10,24,31/10

10.499.000 đ